Tanácsadás

Üzleti terv? Megvalósíthatósági tanulmány? Startup pályázat? Kontrolling, ERP rendszer? Mi már készítettünk. Működnek.   

Szolgáltatásainkhoz professzionális designt, technológiát és idegen nyelvi szolgáltatásokat biztosítunk kiemelt partnereink segítségével.

A „minőség” rendkívül összetett, sokszínű fogalom, ráadásul relatív és szubjektív kategória is egyben. A minőség-fogalom összetettségét, sokszínűségét a sokféle minőség értelmezés mutatja.

1. A minőség megbízhatóság!

2. A minőség a szabványoknak való megfelelés!

3. A minőség a vevő elégedettsége!

4. A minőség hasznosság

A legáltalánosabb definíció szerint a minőség egy termék vagy szolgáltatás azon jellemzőinek összessége, amelyek alkalmassá teszik a vele szemben rögzített és elvárt igények teljesítésére. Ez a megfogalmazás egyesíti a szabványalapú és a piaci alapú minőségi gondolkodást, ugyanis a termékkel szembeni igényeket szabványok rögzítik, az elvárásokat viszont maguk a vevők fogalmazzák meg. 
A minőségnek van objektív, és szubjektív oldala is. A mérhető tulajdonságok (kémiai, fizikai, mechanikai) képezik a minőség objektív oldalát. A minőség szubjektív oldalát az emberi tényezők okozzák.

Az MSZ EN ISO 9000:2001 3.1.1 alpontja szerint a minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti egy termék vagy szolgáltatás saját megkülönböztető tulajdonságainak egy csoportja a kinyilvánított igényeket, vagy elvárásokat, amelyek általában magától értetődőek, vagy kötelezőek. 
A MSZ EN ISO 8402:1996 szerint „A minőség a termék, vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek összessége, amelyek hatással vannak a terméknek (szolgáltatásnak) arra a képességére, hogy kifejezett, vagy elvárt igényeket kielégítsen.”